årsmelding 

Testtur med hengekøye.
Testtur med hengekøye. Foto: Marius Dalseg Sætre

Siste torsdag i februar avholdes det årsmøte for Flekkefjord og Oplands Turistforening.

På årsmøtene presenterer styreleder eller daglig leder årsmeldingen, og oppsummerer året som er gått. Valgkomitéen kommer med sin innstilling til styret og det foretas valg av nye styrerepresentanter.

ÅRSMELDINGER

(trykk på årstallet og årsmeldingen for gjeldende år kommer opp)