natur og miljø

Friluftsskolen på Krokbua ved Lillehammer
Friluftsskolen på Krokbua ved Lillehammer Foto: Andrea Godberg-Jensen

Flekkefjord og Oplands Turistforening er en aktør som jobber for en god balanse mellom bruk og vern av natur og friluftsområder. Vi engasjerer oss i verneområdene i fylkene (Rogaland/Vest-Agder) vindkraftsaker som berører friluftslivsinteresser og biologisk mangfold, og større byggesaker som berører friluftsområder.

ALLEMANNSRETTEN

FOT er opptatt av å holde allemannsretten i hevd. Det er en viktig lov som gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.


Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten og vil du lese mer om den, kan du trykke her.

Foto: Kjell Helle-Olsen