Ny "Ti på Topp-Folder" Flekkefjord

Gode Turforslag i krisetider – Hold avstand !

FOT har gjennom 130 år merket og vedlikeholdt stier. Aldri før har vel disse kommet mer til nytte. I en tid der de fleste tilbud er stengt, ligger FOT sine merkede stier klare – en ren invitasjon til å benyttes.

Siden man oppfordres til å gå turer utenom de store folkemengder, kan et forslag være å gå til Tomlongsheia, Flekkefjords høyeste topp, Dyreknuten på Feda eller Orreknuden på Hidrahei. I stedet for å gå til FOT sin turisthytte i Li, kan man ta avstikkeren å gå til Orreknuden, som ligger i Flekkefjord Landskapsvernområde og der FOT selv er grunneier – en flott tur og med flott utsikt.

I en tid med fokus på bærekraft, har FOT denne gang valgt å ta kr. 10,- pr. folder – man erfarer ellers at det kan være alt for lett å raske med seg 4-5 stk, der bare en av dem blir brukt og resten kastet.

Primus motor i turfolderkomiteen denne gang har vært Thomas Gausdal, her avbildet på tur med sin Maria Gulbrandsen. Som familie kan de gjerne sitte sammen, når de raster, men må som vi alle formanes til; holde avstand og følge FHI’s retningslinjer.

Viktig informasjon fra Thomas; noen steder mangler tenger – her godtar vi avkryssing og dato nå i påsken. Som alltid ellers trenger FOT både flere medlemmer og frivillige til å bidra til å holde våre flotte turstier. Gi gjerne tilbakemelding, dersom det mangler turbøker eller om noen stier trenger vedlikehold.

Livet er best ute – God Påske

Lilly Marie Kongevold

Styreleder i FOT

Trykk her for framside av Ti på Topp Flekkefjord, og bakside her.