LYNGSVIING PÅ HIDRAHEI
– AVLYST 2020 pga CORONA19

Foto: Liv Guri Velle

På denne tiden i mars pleier det å foregå lyngsviing på Hidrahei. Sviing skjer i organisert form og der deltakerne på forhånd er registrert. Branntilsyn varsles på forhånd. I ÅR AVLYSES LYNGSVIING PÅ HIDRAHEI.

På Hidrahei beiter utegangssau, og tiden er nå inne for lamming. Sauen legger seg gjerne under et buskkratt for å lamme. Etter noe hvile tilslutter søyen med sitt lam seg igjen til flokken.

Sviing er nøye planlagt i forhold til lamming – og man er særlig våkne på å undersøke at det ikke befinner seg ei søye med lam i et einerkratt som påtennes.

Det er ikke tillatt å utøve lyngsviing på FOT sin eiendom på Hidrahei, i Li og ned til Dåtlandsstrand for andre enn dem som det er gjort klar avtale med.

FOT ønsker våre turgåere velkommen på Hidrahei og til Li, samtidig som vi ber turgåere være spesielt aktsomme i denne perioden – både av hensyn til Lyngsviing som normalt skjer nå men også fordi vi nå står foran lammingstiden.

Hele året skal hunder holdes i band.


Lilly Marie Kongevold

Styreleder i FOT