Siste nytt- Corona

Siste status Corona - alle arrangement, turer, møter m.m. kanselleres inntil videre.

Kjære venner av FOT

Flekkefjord og Oplands Turistforening, FOT, sendte ut i går melding vedrørende handtering av covid19, korona-viruset.

Følgende tiltak vil skje nå;

Alle arrangement og fellesturer i regi av FOT avlyses med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også planlagt tur førstkommende helg, onsdagsturer, arrangement av Barnas Turlag – alt avlyses !!

Styremøter, komitemøter og alle former for planleggingsmøter avlyses også. 


Gården Li  - både våningshus og stegeløa – stenges både for dagsturister og overnatting. Også for de som har booket.

FOT ber alle sine medlemmer følge instrukser og råd fra FHI – folkehelseinstituttet – for å hindre smittet.

FOT ber alle sine medlemmer stille opp ved behov for å hjelpe andre som har kommet i vanskeligheter pga den pandemi som nå herjer.

Bruk STIEN – turistforeningens arbeid for ferdsel i naturen synliggjøres – og man kan trygt si:


LIVET ER BEST UTE !

Lilly Marie Kongevold
Styreleder
Flekkefjord og Oplands Turistforening                                                                                                      Dato: 12.3.2020