Til info - Coronavirus

Foto: CDC, Alissa Eckert

Flekkefjord og Oplands Turistforening, FOT, følger fortløpende med på de råd som blir gitt fra Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet, FHI – med hensyn til risikovurderinger og planlegging for å begrense smitterisiko.

                                          

Ifølge helsedirektoratet er det opp til arrangøren om arrangementet skal gjennomføres eller ikke.

Inntil videre går arrangement og planlagte turer som planlagt. Skulle risikobildet med Koronaviruset endre seg i den norske befolkningen, vil FOT følge de rådene som myndighetene gir nasjonalt og lokalt.

Til arrangement / turer bemerkes:

  • Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet / delta på turen.
  • Personer som i løpet av de siste 2 ukene har vært i utbruddsområder med reiserestriksjoner skal ikke komme på arrangementet / delta på turen.
  • Gode hoste – og håndhygiener. Vedlagt følger FHI’s smittevernveileder og håndvaskeveileder.
  • Vurder nøye hvilket toalett du vil benytte – unngå offentlige toalett.
  • For mer informasjon besøk FHI’s temaside om koronaviruset

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Og til slutt, men ikke minst; enhver deltar arrangement / tur på egen risiko – men enhver plikter også å følge gjeldende råd/regler for å unngå smitte.


Lilly Marie Kongevold
Styreleder
Flekkefjord og Oplands Turistforening